Facebook
Hornické muzeum v Příbrami
Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí ke shlédnutí 36 stálých expozic situovaných v historických budovách Ševčinského, Anenského a Vojtěšského dolu v Příbrami na Březových Horách, na dole Drkolnov, v budově Mincovny v Novém Kníně, v barokním šprýcharu v Prostřední Lhotě u Nového Knína, v Muzeu vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci a v Památníku Vojna - bývalém vězeňském zařízení z období komunistické diktatury.

Součástí muzea jsou památkově chráněné objekty, dvanáct na Březových Horách, po jednom v Novém Kníně a v Prostřední Lhotě a šestnáct v lokalitě Vojna. Hlavní šachetní budova Ševčinského dolu z roku 1879, postavená ve stylu průmyslové architektury 19. století, byla navržena do seznamu technických památek UNESCO.

V muzeu se můžete mimo jiné svézt starým hornickým vláčkem, muzeum pořádá spoustu akcí zejména pro děti, více naleznete přímo na jejich stránkách.

Pohádková země Pičín
Výstava strašidel Vítězslavy Klimtové, jsou zde sklepení s čerty, velký drak, obydlí skřítků, venkovní pohádková stezka a pohádkový ateliér. Úžasný zážitek pro všechny děti, vzdálenost cca 20min jízdy autem. Více zde.

Svatá Hora v Příbrami
Nejznámější a nejslavnější mariánské poutní místo v Čechách, Svatá Hora, vytváří v současné podobě již více než 330 let vysoko nad starým hornickým městem Příbramí majestátní panorama. Je to rozsáhlý raně barokní komplex s mnoha věžemi, který svou vnější strohostí a nárožními kaplemi připomínajícími obranné bastiony působí jako pevnost, hrad Panny Marie, jíž je zasvěcen.

Celý svatohorský areál byl vybudován po etapách podle jednotného plánu architekta Carla Luraga z roku 1658 za ideové účasti jezuity P. Benjamina Schleyera. Ústřední svatyně - bazilika obklopená kaplemi, stojí na obdélné kamenné terase v nádvoří vymezeném ambity.

Zřícenina Valdek
Valdek je zřícenina raně gotického hradu ze 13. století. V roce 1346 byl obléhán, od dob třicetileté války je pustý. Dochovala se věž, zbytky renesančního paláce z 16. století a val. Pod hradem směrem k potoku se nachází kamenné pole.

Na hrad z Neřežína vede po silnici žlutá turistická značka, ke zřícenině je ale lepší dojet na kole přímo od penzionu.